top of page

Termittbehandlinger

Imperial Pest Prevention has established itself as a leading termite treatment company, renowned for its wide array of services to combat and safeguard against termite infestations. We recognize the extensive damage termites can cause and, therefore, offer a diverse and effective suite of treatment options tailored to each client's unique needs.

Our approach begins with liquid treatments, which involve creating a chemical barrier in the soil around a property. 

This method is not only effective in eliminating existing infestations but also serves as a robust preventive measure against future termite ingress. Complementing this, we employ Termite Bait Station treatments, a strategic method involving placing bait stations around the property. These stations attract termites, which then feed on the bait and carry it back to their colony, effectively reducing the colony size over time.

Our Tent Fumigation Services offer a comprehensive solution in cases of extensive infestations. This involves covering the entire property with a tent and administering a fumigant that penetrates all areas, ensuring the complete eradication of termites, even in the most inaccessible places.

For localized termite activity, our Spot Treatments are an ideal solution. These treatments are targeted to specific areas of infestation, providing a quick and effective remedy without the need for more extensive interventions.

Understanding the importance of continuous protection, we also provide Full Perimeter Treatments. This involves treating the entire perimeter of a property to create a continuous barrier against termites, offering long-term protection and peace of mind.

For new constructions, our Construction Pretreatments are essential. We apply preventive treatments during construction, which helps safeguard the structure from termite attacks immediately.

At Imperial Pest Prevention, we pride ourselves on our ability to address any and all termite-related concerns. Whether it's a residential home, commercial property, new construction, or a specific area requiring attention, our expert team is equipped with the knowledge, tools, and experience to provide the most effective termite treatment solutions. We are committed to protecting our client's properties from termites' costly and destructive impact. When treating wood-destroying organisms, you have options.

 

These Organisms and insects will cause destructive damage to the home to the point that they may become structural and ultimately result in expensive repairs. Suppose you suspect a termite infestation or see insects around. In that case, contacting a pest control specialist like Imperial Pest Prevention at 386-956-9506 to perform a WDO inspection and discuss Termite and Wood Destroying Organism treatment options is best. Below are some treatment options that are available from Imperial Pest Prevention.

Different Types of Termite Treatments

Termite treatments vary widely, each tailored to specific situations and types of infestations. The most common approach is liquid treatments, which involve applying a chemical barrier in the soil around a property, effectively blocking termites from entering. This method is highly effective for both eradicating current infestations and preventing future ones. In contrast, Termite Bait Station treatments focus on attracting termites to bait stations strategically placed around the property. Termites feed on the bait and return it to their colony, gradually reducing the colony size.

For extensive termite problems, Tent Fumigation Services are often employed. This process involves enclosing the entire property in a tent and introducing a fumigant that permeates all areas, ensuring thorough eradication of the termites. Spot treatments are used for localized infestations, targeting specific areas with precision and effectiveness and offering a quick solution without extensive intervention.

Additionally, Perimeter Treatments provide ongoing protection by treating the entire perimeter of a property, creating a continuous barrier against future termite invasions. Construction Pretreatments are applied during the building phase for new constructions, offering foundational protection against termites from the outset. Each of these treatments has its unique advantages and can be chosen based on the severity and location of the termite infestation, ensuring effective and lasting termite control.

Borat Trebehandling

Borat er et pulver eller en væske som vi bruker ved Imperial Pest Prevention, som hjelper til med å beskytte treet mot termittangrep og andre treorganismer som ødelegger tre, som for eksempel råtnende sopp. Borater absorberes lett i uferdig tre og skaper en barriere som eliminerer termitter fra å spise de behandlede stedene. Denne termittbehandlingen fungerer best for å beskytte sårbare områder i hjemmet som ikke lett kan repareres, for eksempel undergulv, gulvbjelker, utsatte pigger, krypplassinnramming og terskler, loftstoler og sperrer etc. Boratbehandlinger hjelper til med å stoppe tre, skade insekter som infiserer tilstøtende ubehandlede tresteder. Vi i Imperial Pest Prevention anbefaler denne behandlingen for ethvert gjennomsøkingsrom eller loft. Det fungerer også veldig bra for de som kanskje velger å gjøre ombygging og ønsker å behandle tømmersteder før de forsegles piggene eller rammes inn i en vegg.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

En ting som mange kunder liker er det faktum at det er et naturlig utvalg av kontrollen. Borat består av oksygen og bor.

Når termitter lever av behandlet tre, forstyrrer borater sakte metabolske funksjoner i insektet. Fordi det virker sakte, ikke kan påvises for termitter, er termitter sosiale; boratene forhindrer til slutt termittenes evne til å bearbeide mat, noe som får insektene til å sulte i hjel til slutt.

Termite Bait Stations Vs. Væskebehandling

Fra kl. 1989 var klorert hydrokarbon det foretrukne produktet for termittvæskekontroll og en god grunn. Disse produktene var fenomenale ved å kontrollere termitter og varte veldig lenge. De var fantastiske for termittkontroll, men de begynte å dukke opp i kommunal vannforsyningstesting etter hvert som tiden gikk. Åpenbart forårsaket dette en rask stopp og resulterte i et forbud som til slutt resulterte i de forbudte produktene.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Flytende termittbehandling er i dag mest brukt som et forebyggende og korrigerende tiltak for å forhindre eller korrigere underjordiske termitter. Vi i Imperial Pest Prevention bruker ikke-avstøtende behandlingsprodukter som inneholder Fipronil som det av Termidor. Dette valget av produktleverandørers overlegne resultater er kostnadseffektivt for et huseier og har en ekstremt høy suksessrate år etter år mot termitt agnstasjoner. Termittbehandlinger med full service vil variere fra hjem til hjem, avhengig av hjemmets størrelse, hjemmets konstruksjon, etc.

  • Denne barrieren er designet for å vare i 5 år før den krever ytterligere nybehandling.

  • Denne barrieren er luktfri, fargeløs og smakløs for termitter, slik at termitter som passerer gjennom en behandlet sone kan bli en uvitende bærer av termittbehandlingen, noe som resulterer i forurensning og utryddelse av hele den infiserte familien av termitter i den kolonien.

  • Denne effektive termittbehandlingen er også trygg for miljøet uten å forårsake negative miljøreaksjoner.

Termitt flekkbehandling

Termitt flekkbehandlinger er en annen type termittbehandling som tilbys huseieren, bedrifter osv. Ulempen med denne typen behandling er at det er komplisert å garantere termitters flekkbehandlinger. Termitter er skjulte ødeleggere som forblir skjulte og kan være på mer enn bare ett berørt sted som kan vise symptomer på et angrep.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Spotbehandling er vanligvis for et ekstremt lokalisert, isolert sted. Det er levering av en termiticide til et sted eller hulrom hvor termitt angrep symptomer kan være tilstede ved forsøk på å kontrollere det lokaliserte område. Det er fortsatt et skudd i mørket så langt som en behandlingssuksessrate fordi termitter kan være til stede i større områder som kan være skjult. Imperial Pest Prevention vil ikke nekte en forbruker en spotbehandling, men vi vil utdanne kjøperen av denne tjenesten. Derfor har de et klart avgjørende valg som går inn i den avgjørelsen.

Termittbehandling i nærheten av meg

Med regelmessige WDO-inspeksjoner , en behandling av termittbehandling og et skadedyrbekjempelsesprogram som gjelder fra Imperial Pest Prevention, vil hjemmet ditt ha den beste sjansen for å forbli Termite og andre skadedyr gratis. Vi tilbyr garantier for at du skal være skadedyrfri, eller vi kommer tilbake uten ekstra kostnad. Kontakt oss med eventuelle spørsmål du måtte ha; vårt vennlige kontorpersonale og teknikere er bare en telefon unna 386-956-9506 . Vi vil gjerne møte deg eller noen av våre klienter for å utdanne den beste mulige termittbehandlingsløsningen for ditt hjem. Enten det er en teltgassbehandling , flekkbehandling eller en underjordisk termittbehandlingstjeneste, gjør vi alt.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Alt innholdet på denne termittbehandlingssiden ble skrevet i naturlig form av Entomologist Jonathan Stoddard og er underlagt copyright.

bottom of page