top of page

Loppedyrskontroll

At Imperial Pest Prevention, we are proud to be a leading flea and tick treatment company with over 160 years of combined staff experience. Our expertise in pest control has made us the go-to choice for homeowners and businesses across Volusia County, Flagler County, St. John's County, Seminole County, and Brevard County.

In Volusia County, we serve the vibrant communities of Daytona Beach, Ormond Beach, Port Orange, New Smyrna Beach, DeLand, Deltona, and others. Each area, with its unique characteristics, receives our

Hvordan kontrollere lopper . Hvis du har snublet over denne siden, er det trygt å fortelle deg at du mer enn sannsynlig har noen kjæledyr i hjemmet eller dyrelivet som kan besøke hjemmet ditt eller rusle over plenen din. Selv om lopper og flått er helt forskjellige parasittiske insekter, har de noen lignende vaner og forvirrer dem. Lopper og flått er begge parasitter, noe som betyr at de overlever av en vert for å overleve. Når det gjelder lopper og flått, stikker de inn i en vert, trekker næringsstoffer som er avgjørende for insektets overlevelse, og mates til de er oppslukt. Alt dette gjøres på bekostning av kjæledyret, mennesket, barnet eller hvilken som helst vert de velger å mate på.

Fordi lopper og flått kan hekke både innendørs og utendørs, varierer behandlingsmulighetene, og forskjellige metoder må brukes. Det er utfordrende for et huseier å takle loppe- og flåttproblemer på egenhånd, siden verten vanligvis må behandles, plenen må behandles, omkringliggende busker må behandles og åpenbart innsiden av huset. Derfor er riktig identifikasjon av lopper og flått fra en skadedyrspersonell som Imperial Pest Prevention avgjørende for en vellykket behandling.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

En kvalifisert kontorassistent eller utdannet tekniker fra Imperial Pest Prevention vil kunne gå gjennom behandlingsalternativer, anbefalte sprayprogrammer som passer og skreddersyr dine spesifikke behov. Vi er bare en telefonsamtale unna 386-956-9506.

What Are The Dangers Of Having Fleas

Fleas are small, wingless parasites that feed on the blood of animals and humans. Having fleas in your environment can pose several risks and dangers:

 • Bites and Allergic Reactions: Flea bites can cause itching and discomfort. Some people and pets have allergic reactions to flea saliva, leading to intense itching, redness, and swelling. This condition, known as flea allergy dermatitis, is particularly common in dogs and cats.

 • Secondary Skin Infections: The scratching and biting at flea bites can lead to secondary skin infections in both humans and pets. These infections may require treatment with antibiotics.

 • Transmission of Diseases: Fleas are known vectors of various diseases. They can transmit bacterial diseases such as typhus and plague, and they also transmit tapeworms to pets and sometimes humans.

 • Anemia in Pets: In severe infestations, particularly in young, old, or immunocompromised animals, the blood loss caused by fleas can lead to anemia. This condition is characterized by a lack of enough red blood cells, which can be dangerous if not treated.

 • Stress and Discomfort for Pets: Infestations can cause significant stress and discomfort for pets. Persistent itching and biting can decrease the affected animals' overall well-being and quality of life.

 • Spread and Proliferation: Fleas reproduce quickly, and a small infestation can turn into a large problem in a short time. They can also spread to different areas of your home and other pets.

 • Difficulty in Eradication: Once established, fleas can be challenging to eradicate. They have a complex life cycle; treatments must address all stages, from eggs to adults, to be effective.

 • Impact on Human Health: While fleas prefer animal hosts, they can bite humans, leading to itching and discomfort. In rare cases, people can develop an allergic reaction to flea bites.

 • Environmental Contamination: Flea infestations often require treatment of the affected animal and the household environment, which can sometimes involve the use of pesticides.

 • Psychological Impact: The presence of fleas can cause anxiety and distress for pet owners, leading to a feeling of being uncomfortable in one's own home.

Due to these risks, take flea infestations seriously and undertake prompt and effective control measures, including regular pet treatments, cleaning, and, if necessary, consulting a veterinarian or pest control professional like Imperial Pest Prevention.

Hvordan bli kvitt lopper

 • Dette er en vanskelig oppgave for en huseier. Det eneste som kan gjøres for delvis kontroll av disse insektene, er å holde innsiden av hjemmet ditt støvsuget.

 • Det er også viktig å kaste vakuumrester utenfor hjemmet i en utvendig søppelkasse.

 • Bade kjæledyret ditt og følg veterinærens forslag om passende anbefalt sjampo, aktuelle behandlinger osv. Vi er ikke veterinærer og kan ikke utdype produkter direkte for kjæledyr.

 • Jo før du ringer en skadedyrbekjemper som Imperial Pest Prevention, jo bedre. På grunn av utstyret som brukes, de aller fleste behandlingssteder og et bredt utvalg av produkter, er det nesten en uendelig kamp for en huseier uten å søke skadedyrbekjemper. Sørg for å følge dette PDF-utkastet for loppe- og kryssforklaring for å sikre den mest vellykkede behandlingen av skadedyrbekjempelse.

How Do I Prepare For a Flea or Tick Treatment 

  • Med et regelmessig skadedyrbekjempelsesprogram, behandling av plenespray, sprøyting av busker fra Imperial Pest Prevention, og hjemme flid, vil hjemmet ditt forbli loppe, Tick og andre skadedyr gratis. Husk at Imperial skadedyrsforebygging garanterer deg å være skadedyrfri, ellers returnerer vi uten ekstra kostnad. Vårt vennlige kontorpersonale og teknikere er bare en telefonsamtale unna; kontakt oss eller ring oss på 386-956-9506

  • </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

  • Alt innholdet på denne loppesiden er håndskrevet av entomolog Jonathan Stoddard og er underlagt copyright.

bottom of page